•  
  • 01 July 2016 -  Opening of Individual Tax Season
  • 23 September 2016 - Manual/postal submissions
  • 25 November 2016 -  At a SARS branch (non-provisional)
  • 25 November 2016 - eFiling (non-provisional)
  • 31 January 2017 - Provisional taxpayers via eFiling